news

יום הכוון 2022/23

אנו מברכים את כל אלה אשר הצטרפו השבוע למשפחת הפקולטה לפיזיקה, ומאחלים להם ולכל הסטודנטים והמשתלמים שנה אקדמית מוצלחת, פורייה ובריאה!

ביום ההכוון פגשו הסטודנטים החדשים את נציגי הסגל והצוות הפקולטי, נציגי הסטודנטים ונציגת דיקן הסטודנטים בטכניון. פרופ' שלמה רזמט, סגן דיקן פיזיקה ללימודי הסמכה, ברך את הסטודנטים והדגיש כי עיקר האתגר הוא "ללמוד איך ללמוד" – הדיונים בין הסטודנטים לא פחות חשובים מההוראה הפרונטאלית. "האנשים שלימינכם ולשמאלכם יהיו הכי משמעותיים עבורכם". כמו כן חידד שחשוב לשאול, להתייעץ ולא להתבייש להיעזר בכל המשאבים הקיימים. "אל תניחו שהבעיה היא בהבנה שלכם. אתם בונים בניין של ידע וכל קומה צריכה להיות מבוססת היטב."

דיקן הפקולטה עדי נסר נתן את שלושת [ארבעת] הנון-ים: ניצול (משאבי המערכת), נוכחות (אינה חובה אבל תרומתה אדירה), נסיון (אחרים יועיל לכם) [ו-נועם סוקר. הרשמו לכל קורס שהוא מרצה כי הוא נכס פקולטי].

שנה אקדמית מוצלחת ומהנה לכולם!