news

הפקולטה לפיזיקה גאה לצרף לשורותיה את חבר הסגל החדש מיכאל קרוגר.

 

מיכאל מצטרף לפקולטה לפיזיקה ולמכון למצב מוצק לאחר פוסט דוקטורט במכון ויצמן למדע ודוקטורט בגרמניה, ארץ הולדתו. מחקרו עוסק באופטיקה אולטרא-מהירה והוא יקים מעבדת מחקר לאופטיקה בתחום אטו-שניות בכדי לחקור דינמיקה מרובת-אלקטרונים במולקולות ומבנים ננומטריים.

 

מיכאל זכה במענק מטעם מועצת המחקר של האיחוד האירופי (ERC) ולאחרונה התחתן – ברכות!