news

הפקולטה לפיזיקה גאה לצרף לשורותיה את חבר הסגל החדש יותם שורק.

מחקרו עוסק בפנומנולוגיה של פיזיקת חלקיקים תוך התמקדות בפיזיקה מעבר למודל הסטנדרטי. יותם בוחן פיזיקה חדשה בסקאלות אנרגיה שונות הנעות מהסקאלות אשר קיימות במאיצי חלקיקים (כדוגמת ה LHC) ועד סקאלות האנרגיה בניסויים קטנים.

יותם לאחרונה זכה בפרס עזריאלי לסגל אקדמי לשנה האקדמית הקרובה.