news

פרס הפקולטה לפיזיקה על מצוינות בקבלה לתואר מתקדם בחסות KLA Tencor הוענק השנה בפעם הראשונה.

הזוכים בפרס הינם יובל אבולעפיה וגיא סגל.

יובל סיימה בשנה שעברה את לימודי התואר הראשון בהצטיינות באוניברסיטת בר אילן.

גיא סיים את לימודי התואר הראשון בפיזיקה בשנה שעברה. הציון הסופי שלו לתואר ראשון היה הגבוה ביותר במחזור שלו, בטכניון כולו.

אנו גאים על כך שיובל וגיא בחרו להמשיך בלימודים לתואר שני בפקולטה שלנו, ואנו מאחלים להם הצלחה בלימודים ובמחקר.

גיא סגל קיבל פרס מצוינות בקבלה לתואר מתקדם בפיזיקה   יובל אבועפיה קיבלה את פרס מצוינות בקבלה לתואר מתקדם בפיזיקה