news

יונדב ברי גינת

ברכות ליונדב ברי גינת, משתלם לתואר מגיסטר בפיזיקה, על זכייתו במלגת ג'ייקובס לשנה"ל תשע"ט.

המחקר של ברי, בהנחייתם של וינסנט דז'אק וינסנט וחגי פרץ, עוסק בגלי כבידה ממקורות אסטרופיסיקלים וקוסמולוגים, ובאפשרות ללמוד אודות היקום בעזרת תופעות אלה. תופעה אחת כזאת היא פליטת גלי כבידה מאבולוציה של זוגות כוכבים בעלי מעטפת משותפת, שתאפשר לחקור את המבנה הפנימי של המעטפת בעזרת גלי כבידה. המחקר עוסק גם בחקר המבנה הסטוכסטי של הרקע האסטרופיזיקלי מגלי כבידה.