news

יורם רוזן

פרופ' יורם רוזן מונה לראש מכון אשר לחקר החלל (Asher Space Research Institute - ASRI) החל מהראשון לינואר 2021.

 

מכון אשר, מיזם משותף של הפקולטה לפיזיקה והפקולטה להנדסת אוירונוטיקה וחלל, מתמקד בחידושים בתחום חקר וטכנולוגית חלל תוך קידום חינוך והוראה בתחום. עד כה שלח המכון משימות רבות לחלל, המשימה הקרובה ADELIS-SAMSON   מתוכננת ל21 במרץ (דרך נהדרת לציין את יום הולדתו של רוזן).

 

בעוד שרוב המשימות של ASRI מביטות מטה, מהחלל אל כדור הארץ, רוזן שואף להסתכל החוצה אל החלל ולרתום את הניסיון והידע שלו בתחום פיזיקת החלקיקים כדי להוסיף קצת "טעם" אסטרו-חלקיקי.