research bits

ASRI

הטכניון החל שיתוף פעולה עם עמוד האינסטגרם של "halal.il" שעיקרו חשיפת נוער ומועמדים לתואר ראשון למחקרים בטכניון הנוגעים לחקר החלל. לרגל השקת שיתוף הפעולה הופק סרטון קצר המציג בפני העוקבים את מכון אשר לחקר החלל (לחצו כאן לצפייה).

 

מכון אשר לחקר החלל על-שם נורמן והלן אשר (ASRI) נועד למחקר ופיתוח של טכנולוגיות חלל. לאורך השנים התבצעו בו פרויקטים רבים ומגוונים בתחומים שונים הקשורים לחלל. את המחקר במכון מובילות שתי פקולטות בטכניון - הפקולטה לפיזיקה והפקולטה להנדסת אווירונוטיקה וחלל. ראש המכון הוא לסירוגין - מהפקולטה לפיזיקה, כיום הוא פרופ' יורם רוזן, ומהפקולטה להנדסת אווירונוטיקה וחלל.

 

בתחילת 2022 צפויה להמריא לחלל משימת "רקיע" ועימה שלושה ניסויים שתוכננו וייבנו בטכניון אשר ישוגרו לתחנת החלל הבין-לאומית. אחד מהניסויים אשר נבחרו הוא ניסו GALI בראשות פרופ' שלומית טרם ופרופ' אהוד בכר מהפקולטה.

לקריאה על ניסוי GALI וניסויי חלל נוספים בקרו באתר האינטרנט של מכון אשר.