research bits


מודל שפותח ע"י פרופ' חגי פרץ, הדוקטורנט יבגני גרישין, הפוסט-דוקטורנט ד"ר אורי מלמוד ועמיתיהם מגרמניה, מסביר את מאפייניו הייחודיים של Arrokoth – עצם שצילמה הגשושית New Horizons ב-2006. למודל השלכות חשובות על הבנת השלבים הראשונים בהיווצרותם של כוכבי לכת.

המחקר פורסם בכתב העת nature .

לקריאה נוספת באתר הטכניון.