research bits

כנס טופולוגיה בפקולטה לפיזיקה בטכניון

כנס טופולוגיה בפקולטה לפיזיקה בטכניון
לכבודו של חתן פרס ישראל פרופ' אמריטוס יהושע זק.


הכנס "טופולוגיה ופיזיקה בהר הכרמל" התקיים בטכניון בפקולטה לפיזיקה בתאריכים 15 עד ה18 במאי 2023.
כנס בינלאומי זה שאורגן על ידי הפרופסורים אריק אקרמן וארי טרנר הוקדש לפרופסור (אמריטוס) יהושע זק,
חתן פרס ישראל 2022 על תרומתו החיונית להיבטים טופולוגיים של חומר מעובה קוונטי.
טופולוגיה, כמו תורת הקבוצות, היא תחום אלגנטי של מתמטיקה המאפשר לתאר צורות גיאומטריות, בכל
מקום בו הן מתרחשות. מפתיע עד כמה דרמטיות יכולות להיות ההשלכות של חלק מהמושגים הללו על
ניסויים. כנס זה ריכז רבים מהפיזיקאים התורמים באופן יצירתי למהפכה טופולוגית זו בפיזיקה של החומר
המעובה, לכבודו של אחד מחלוציה, פרופסור יהושע זק.


כנס בינלאומי זה משך כ-200 משתתפים, בעיקר חוקרים צעירים, מישראל ומכל העולם להיפגש ולדון באווירה
תוססת ורצינית בפקולטה לפיזיקה. בנוסף לשיחות רשמיות רגילות, התקיימו סדנאות ייעודיות שבהן חוקרים
צעירים ניפגשו ודנו ישירות עם המרצים המוזמנים, מפגש פוסטרים פעיל מאוד וארוחת כנס מוערכת ומשמחת
בשטח הפקולטה לפיזיקה.


מושב מיוחד הוקדש לכבוד פרופסור יהושע זק. מספר סטודנטים לשעבר סיפרו לנו על יהושע כמורה ומחנך,
משימה שתמיד נחשבה על ידי יהושע כבעלת חשיבות עליונה לחינוך דורות חדשים של מהנדסים וחוקרים.
עמיתים סיפרו לנו על דרכו פורצת הדרך של יהושע בטופולוגיה של פיזיקת החומר המעובה. גם ההיסטוריה
האישית של פרופסור יהושע זק, ניצול השואה שנולד בווילנה בספטמבר 1929, הועלתה. בהיותו ילד בן 12
הוכנס לגטו עם משפחתו ולאחר מכן שהה במחנות עבודת כפייה - שנים בהן איבד את הוריו ושניים מאחיו.


פרס ישראל לשנת 2022 הוענק לפרופ' זק על "פיתוח כלים מתמטיים כגון 'טרנספורם זאק' ו'פאזה זק'
המשמשים לפענוח הולכה חשמלית במוצקים בעלי שדה מגנטי. פריצות דרך אלו מאפשרות ליצור חומרים
בעלי תכונות קוונטיות ספציפיות למשל שזירות, עבור דורות חדשים של מכשירים אלקטרוניים". ועדת הפרס
גם הדגישה כי "תרומותיו המדעיות משמשות ותשמשנה להבנת הכימיה והפיזיקה של החומר".


לאורך כל הקריירה שלו בטכניון הדגיש פרופסור זק את החשיבות של סביבת מחקר חמה ופעילה בפקולטה
לפיזיקה שלנו כדי למשוך חוקרים מוכשרים. כנס זה הצליח לעמוד בקריטריונים אלה למצוינות ולחברה הן
ברמת המרצים המוזמנים, ביניהם חתני פרסי נובל וולף, והן ברמת המשתתפים, והוכיחה שוב שהטכניון הוא
מגדלור של מצוינות בפיזיקה.


קיבלנו פידבקים חיוביים מאוד שניתן לסכם על ידי השאלה: מתי חלק 2?

 

הרצאות ותמונות לאירוע זה זמינות באתר הכנס:
https://phsites.technion.ac.il/topology-and-physics-on-mount-carmel/