research bits

הדמיה של מפגש בין גלקסיות ומעבר חומר |מקור: SAKKMESTERKE / SCIENCE PHOTO LIBRARY

מהי בעיית הבריונים החסרים? היכן הם עשויים להסתתר? (קלקלן – התשובה בכותרת)

 

רועי רחין, דוקטורנט בפקולטה תחת הנחייתו של אהוד בכר ומילגאי של הקרן ע"ש אילן רמון, עוסק בשאלות אלו בידיעה אשר התפרסמה באתר מכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע וכן ב  Ynet.

 

קריאה מהנה!