in memoriam

שמואל פישמן

 
לזכרם
 

1948-2019


פרופסור אמריטוס


 


 

 

שמואל היה פרופסור בולט בפקולטה וחבר יקר של רבים מאיתנו. הוא היה מורה ומנחה אכפתי ובתשוקתו הבלתי מתפשרת לפיזיקה הוא חינך סטודנטים ומדענים, רבים מהם מצטיינים היום באקדמיה ומחוצה לה.

שמואל היה אחד החלוצים בחקר הכאוס הקוונטי ועבודותיו על לוקליזצייה דינמית, תופעה יחודית המדגימה שבירה של עקרון ההתאמה בין התורה הקלאסית לבין התורה הקוונטית, הקנו לו שם עולמי. לאורך הקריירה הענפה שלו תרם רבות להבנת מעברי-פאזה, מערכות דינאמיות מדורבנות ותופעות לא לינאריות באטומים קרים.


הפקולטה לפיזיקה והאיכות האקדמית שלה היו חשובים לו ותרומתו לפקולטה לאורך השנים היתה הרבה מעבר למדע המוביל שיצא תחת ידיו. על אף שיצא לגמלאות לפני שנים ספורות, שמואל המשיך ללמד ולהנחות סטודנטים לתארים מתקדמים עד יומו האחרון.